Vores historie

Enggården blev grundlagt som et Fountain House i 1993. Tidligere overlæge på Psykiatrisk Hospital i Risskov, Johannes Nielsen, ejede Enggården og overgav den til Thyfonden, som blev oprettet med det formål at drive Enggården som en Fontænegård. Thyfonden er en nonprofit fond, den ejer kun bygningerne.

Enggården startede op som et toårigt projekt 1. april 1993. Pengene til projektet kom fra Viborg Amt, fra EF (EU), Helsefonden og Psykiatrifonden.

Efter projektperiodens udløb indgik vi overenskomst med Thisted Kommune. Endvidere blev der indgået samarbejde med Viborg Amts Undervisningscenter. Efter strukturreformen blev Enggårdens lærere udlånt fra Kommunikationscentret i Thisted.

Enggården startede med 8 medlemmer, hvoraf de 4 flyttede ind i stuehuset. I dag har vi ca. 50 og har kontakt med et større antal tidligere medlemmer.

Enggården er blevet restaureret og ombygget i flere omgange. Vi har fået bofællesskab nr. 2 med 4 etværelses lejligheder. Der er terrassen/kunstværket Livets Sofa, hønsehus og væksthus. Medlemmerne Per og Martin har været hovedansvarlige for disse tre projekter. Enggården har udviklet en stor økologisk køkkenhave og har altid haft et vekslende antal dyr. Vi er næsten selvforsynende med kød og grøntsager.

Medlemmer og medarbejdere har i fællesskab gjort Enggården til et velfungerende og fantasifuldt miljø, hvor alle har udviklingsmuligheder.