Gårdgruppen

Gårdgruppen er en enhed med vidtspændende opgaver og muligheder.

Den firelængede gård med 5 ha jord byder på meget varierede opgaver i årets løb. Egentlig har vi 22 ha jord, men har bortforpagtet 17 ha til et økologisk jordbrug. Vi har de fornødne muligheder for at skabe vores eget lille hyggelige husmandsbrug, som på mange måder giver stor mening for den enkelte.

I haven dyrker vi grøntsager til Enggårdens køkken. Vi forsøger bedst muligt at sikre gode økologiske råvarer til en stor del af året.

Gården har også et mindre dyrehold, som giver os mulighed for at nyde kød af god kvalitet. Vi har hønsehold, et mindre fårehold, og de lam der ikke skal indgå i besætningen, bliver slagtet og lagt i vores fryserum. Om sommeren opfodrer vi grise på friland til eget forbrug. Fra tid til anden har vi også haft kødkvæg.

Vi dyrker kun til eget forbrug og ikke med videresalg for øje.

Gårdens drift og vedligehold indbefatter desuden pleje af væksthus, træer og buske, græsarealer, lader, maskinhus, traktor, maskiner, marker og dyr, bygningsvedligehold, energi og miljø, genbrug, værkstedsfunktioner, samt biler og meget mere.

Gårdgruppens arbejde tilpasses i løbet af året med skiftende årstider og vejrlig.