Om Enggården

Enggården er et socialt arbejds- og bofællesskab for psykisk sårbare mennesker, der har brug for en meningsfuld hverdag.

Enggården satser på gradvis træning, arbejdsmæssigt og socialt. Der findes mulighed for undervisning og kreative aktiviteter hele idéen (de fælles standarder) bygger på brugerindflydelse. Medlemmerne og medarbejderne er fælles om gårdens daglige drift.

Gennem arbejde, ansvar, samvær, undervisning og kreative aktiviteter sigtes der mod at:

  • Bidrage til et rigere socialt liv med øget livskvalitet
  • Afprøve sig selv på en arbejdsplads uden for Enggården, hvis dette ønskes
  • Forbedre mulighederne for at klare en daglig tilværelse

På Enggården satser vi på gradvis træning arbejdsmæssigt og socialt via undervisningsmuligheder og kreative aktiviteter. Der er tid til samvær og mulighed for at lære hinanden at kende.

Der tilbydes ingen behandling, men

  • Hjælp til selvhjælp
  • Nada akupunktur
  • Budget lægning
  • Hjælp til undervisning

Formålet er at give medlemmerne et gensidigt forpligtende tilhørsforhold, hvor hver enkelt har noget vigtigt at yde. Arbejdet på Enggården er organiseret i forskellige enheder.