Enggården er et socialt arbejds- og bofællesskab for psykisk sårbare mennesker der har brug for en meningsfuld hverdag
Enggården satser på gradvis træning, arbejdsmæssigt og socialt. Der findes mulighed for undervisning og kreative aktiviteter Hele idéen (de fælles standarder) bygger på brugerindflydelse. Medlemmerne og medarbejderne er fælles om gårdens daglige drift.
Gennem arbejde, ansvar, samvær, undervisning og kreative aktiviteter sigtes der mod:

At bidrage til et rigere socialt liv med øget livskvalitet.

At afprøve sig selv på en arbejdsplads uden for Enggården, hvis dette ønskes.
At forbedre mulighederne for at klare en daglig tilværelse.
På Enggården satser vi på gradvis træning arbejdsmæssigt og socialt via undervisningsmuligheder og kreative aktiviteter.
Der er tid til samvær og mulighed for at lære hinanden at kende.
På Enggården bliver du ikke registreret, og der tilbydes ingen behandling, men hjælp til selvhjælp.
Formålet er at give medlemmerne et forpligtende tilhørsforhold, hvor hver enkelt har noget vigtigt at yde.
Arbejdet på Enggården er organiseret i forskellige enheder.
Kontakt: mail: kontor@enggarden.dk