Enheder

Der er fire enheder på Enggården: Gårdgruppen, Køkken, Kontor og Kreativgruppen

Dagligdagen i enhederne ser således ud:

Dagligdagen på Enggården foregår i en rar og hyggelig atmosfære, hvor hver enkelt bidrager til driften efter talenter, ressourcer og energi niveau i en af de fire arbejdsenheder.

Formiddagens program er ens for alle hverdage.

8.00: De første medarbejdere møder og forbereder nogle af dagens opgaver. Vores minibus kører til Thisted og henter medlemmer ved stationen kl. 8.50. Afhentning på Snedsted station kl. 8.11.

9.15: Fælles morgenmøde med generel orientering og morgensang.

9.30: Samling i enhederne, hvor dagens gøremål og opgaver fordeles. I løbet af formiddagen holder vi en pause fra arbejdet og får kaffe og frisk frugt.

10.30: Hentes medlemmer på Thisted station, dog ikke fredag.

12.30: Middagsmad.
12.45: Eftermiddagens aktiviteter begynder.
Onsdag eftermiddag fra 13.15 afholdes gårdmødet, som er det forum hvor beslutninger træffes i fællesskab, og alle kan holde sig orienterede. Bussen kører til Thisted 15 minutter efter mødet er slut.

Mandag, tirsdag og torsdag kører bussen til Thisted- og Snedsted station kl. 14.45.

Fredag eftermiddag kører bussen til Thisted- og Snedsted station kl. 13.45.

Eftermiddagene kan være præget af skiftende aktiviteter på tværs af arbejdsenhederne. Det kan være fortsættelse af formiddagens opgaver, kreative aktiviteter, motion, udflugter eller hvad vi føler der er behov for i tiden.