Kontor

Kontoret har mange forskellige nødvendige opgaver. Enheden står for Enggårdens regnskabsføring, som består af bogføring, kontering samt budgetopfølgning.

Den bistår med korrespondance til de andre Fountain Houses både nationalt og internationalt.

På kontoret laves også vores avis og hjemmeside samt renskrivning af diverse mødereferater. Der udfærdiges og sendes materiale ud til venner og samarbejdspartnere.

Der er mulighed for at opnå større færdigheder i brugen af PC, internet mv. På kontoret er der mulighed for at lære kontoropgaver i et vist omfang.