Bestyrelsen

Bestyrelsen for Thyfonden er selvsupplerende og pt. sammensat således:

Formand……………………………………………………………….Jane Daa Hauerslev, Kunderådgiver Sdr.Haa sparekasse

Næstformand………………………………………………………Helge Yde, Tidligere direktør for socialudvalget i Thisted

Thisted kommunes repræsentant……………..Henrik Gregersen, Venstre, formand for socialudvalget

Medlemsrepræsentant…………………………………….Per Jensen, Tved

Tidligere skoleinspektør…………………………………Lejf Brogaard

Tidligere formand for socialudvalget……..Ole Christensen

Tidligere visitator til Enggården…………………Elin Brandt

Medarbejder repræsentant…………………………Linda Langballe