Støtteforening

Enggårdens Venner

Støtteforeningen Enggårdens Venner er for medlemmer, pårørende og medarbejdere. Den har til formål at støtte medlemmer i aktiviteter, som der ikke er muligheder for i den daglige drift. Det kan være kurser, uddannelse, rejser, højskoleophold, sociale arrangementer, ekskursioner m. v.

Støtteforeningen har også til formål, at inddrage pårørende i det sociale liv omkring Enggården. Støtteforeningen arrangerer foredragsaftener og udflugter i samarbejde med Enggården. Enggårdens Venner udsender nyhedsinformationer om Enggården, så foreningens medlemmer kan få et indblik i gårdens hverdagsliv og særlige begivenheder.

Støtteforeningen afholder generalforsamling en gang årligt, hvor bestyrelsen vælges.

Støtteforeningen er også arrangør af Ulstrup Rock.

Kontingent: 100 kr. pr. person årligt – 300 kr. for institutioner og firmaer. Enggårdens medlemmer og medarbejdere betaler 150kr årligt, da de dermed også er med i gavekassen. Ring: 97937255