Enggårdens Venner
Støtteforeningen Enggårdens Venner er for medlemmer, pårørende og medarbejdere. Den har til formål at støtte medlemmer i aktiviteter, som der ikke er muligheder for i den daglige drift. Det kan være kurser, uddannelse, rejser, højskoleophold og sociale arrangementer, ekskursioner m. v.
Støtteforeningen har også til formål at inddrage pårørende i det sociale liv omkring
Enggården. Støtteforeningen arrangerer foredragsaftener og udflugter i samarbejde med Enggården.
Enggårdens Venner udsender nyhedsinformationer om Enggården, så foreningens medlemmer kan få et indblik i gårdens hverdagsliv og særlige begivenheder
Støtteforeningen afholder generalforsamling en gang årligt, hvor bestyrelsen vælges.

Kontingent: 100 kr pr person årligt
300 kr for institutioner ring: 97937255