Kontorenheden har mange forskellige nødvendige opgaver.

Enheden står for Enggårdens regnskabsføring som består af bogføring, kontering samt budgetopfølgning.

Den bistår med korrespondance til de andre Fountain Houses både nationalt og internationalt.

På kontoret laves også vores avis og hjemmeside/faceOLYMPUS DIGITAL CAMERAbook samt renskrivning af diverse møde referater.

Den udfærdiger og sender materiale,  ud til venner og samarbejdspartnere.

Der er mulighed for at opnå større færdigheder i brugen af pc, internet mv.

På kontoret er der mulighed for at lære kontoropgaver i et vist omfang.